KONTAKT

PATRON Katarzyna Szymańska

Aleja Wiśniowa 36A, 53-137 Wrocław

Email : biuro@epatron.pl

tel/fax : (071) 333 81 21 / (071) 333 81 27

gsm : 508 298 598

OFERTA

Prowadzenie Ksiąg Handlowych

Księgi Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

Płace, deklaracje ZUS

KONTAKT

PATRON Katarzyna Szymańska.

Aleja Wiśniowa 36A, 53-137 Wrocław

Tel/Fax: 71 333 81 21/ 71 333 81 27

GSM : 508 298 598

Email : biuro@epatron.pl